Diversos Requisits per a Arquitectura civil d'il·luminació

- May 25, 2017-

Diversos Requisits per a Arquitectura civil d'il·luminació

Requisits d'il·luminació d'edificis civils són tants, les disposicions pertinents de les disposicions de la més detallada, s'enumeren aquí per compartir amb vostès.

1, la il·luminació general   dels locals han d'establir-, sinó també per satisfer les necessitats de la naturalesa de les activitats visuals del lloc.

A causa de que la il·luminació general és la base de la il·luminació, per complir amb els requisits bàsics de la llum ambient. La Figura 1 a la botiga servir un downlight una il·luminació general sa, disposats uniformement.

2, amb una superfície passi permanent recomana l'ús de la il·luminació general de districte, i la il·luminació zona de trànsit no ha de ser inferior a 1/3 de la il·luminació de l'àrea de treball.

3, hi ha requisits de treball visuals fines del lloc per a l'àrea d'operació visual per ajustar la il·luminació local, àrea d'operació adjacent a la il·luminació del voltant d'acord amb la zona de funcionament de la corresponent reducció en la il·luminació, i no menys de 200LX, la resta de la il·luminació il·luminació general de no menys de 100LX.


Un parell de:Quins aspectes de la llum afectarà l'eficàcia de la feina? Següent:llum de sostre del LED, llum del flascó, disparar la llum no està encès, cremat, flash? Com reparar?